Liên hệ với Toyota Hải Phòng
: 0936930588
: 274 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng